Het Sportpark

Aan de hand van gekleurde verhalen, vage beelden en harde feiten wordt het Nederlandse voetbalverleden nieuw leven ingeblazen. Terug naar een tijd waarin de klok bijna stilstond en vrouwen een kokerrok droegen. Terug naar mannen met gleufhoed en bolknak. Naar de suppoost die het toegangskaartje knipt en je een prettige middag toewenst. Terug naar het vertier: Het Sportpark. De belichtte periode loopt van 1900 tot en met 1971. In dat jaar vond de grote KNVB sanering plaats en verdwenen een tiental verenigingen na fel verzet uit de competitie.

Deze website is opgezet uit ideëel oogpunt en zonder winstoogmerk. Waarbij geprobeerd is om alle rechthebbenden van het getoonde te achterhalen. Indien u van mening bent dat uw toestemming ontbreekt, verzoek ik u om contact met Joost Poort op te nemen. Met de hartelijke dank voor het beschikbaar stellen van afbeeldingen en of tekstuele informatie:

Dik Bruynesteyn. Nationaal Archief. WestBrabantsarchief.

Delpher. Stadsarchief Breda. Regionaalarchief Dordrecht.

Voetballegends. Voetbalhelden op Papier. Haagse Voetbal Historie.

Voetbalstatistiek. Geheugenvannederland. Voetbalverzamelaars.

Eyefilm. Beeld & geluid. Van de groene velden. LastDodo.

Hans Vossenberg. Het Voetbalmonument Sportgeschiedenis.

Staantribune. Pinsworld. Voetbalarchieven.